Nyogen Nowak

Enso z Akatorkiem

Sztuka zen, której zasadniczym celem jest nauczanie i inspiracja powinna być raczej kontemplowana niż oglądana. Tradycyjnie każdy ze zwojów wystawiany był w reprezentacyjnym pokoju świątyni lub domu mieszkalnego, pozwalając w ten sposób na spokojne kontemplowanie obrazu. Często wystawy sztuki zen odbywają się nie tylko w muzeach sztuki lub galeriach, ale także w salach medytacyjnych świątyń. Najważniejszym elementem malarstwa zen (zenga) i kaligrafii zen (zensho) jest przepływ witalnej energii życia poprzez tusz, zwany po japońsku bokki. Można powiedzieć, że jest to najcenniejszy sekret sztuki zen. W orientalnym malarstwie tuszem, a szczególnie w malarstwie zenga najważniejsza jest linia. Jeśli linia pełna jest owej witalnej energii życia, obraz żyje i posiada zdumiewającą moc. Nie zależy to od techniki malarskiej, jakości papieru, tuszu czy pędzla. Lecz jedynie od tej witalnej energii, która zawsze jest obecna, ale nie ujawnia się, jeśli się jej nie kultywuje. Stąd sztuka zen jest częścią treningu zen. Zazen jest jednym ze sposobów jej kultywowania.

Nyogen Nowak

Nyogen Nowak urodził się 24 września 1956 roku we Wrocławiu. W wieku piętnastu lat zainteresował się buddyzmem i sztuką buddyjską. W roku 1974 rozpoczął praktykę zazen. W 1980 roku został wyświecony na mnicha zen w jednym z amerykańskich ośrodków zen. W 1982 roku w Los Angeles koreański mnich zen zapoznał go z malarstwem zenga. W roku 1983 po raz pierwszy wyjechał do Japonii, aby spotkać swojego nauczyciela Haradę Tangena Roshiego, opata światyni Bukkokuji w prefekturze Obama, pod kierunkiem, którego nieprzerwanie praktykował do kwietnia 2012 roku kiedy to Roshi z powodów zdrowotnych i podeszłego wieku zaprzestał nauczania. Spotkanie z oryginałami obrazów jak i kaligrafii japońskich mnichów zen oraz zachęty, które otrzymywał od swojego mistrza zen i wielu innych kapłanów spowodowały, że malarstwo zenga stało się częścią jego praktyki zazen. Będąc w Japonii został powtórnie wyświecony na mnicha w tradycji zen soto. Po otrzymaniu przekazu Dharmy został kapłanem zen soto. W 1995 roku otrzymał stypendium, które umożliwiło mu praktykowanie malarstwa zen z The Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study (Międzynarodowej Fundacji Buddyjskich Studiów Zenkoji w Yokohamie). Od 1989 roku mieszka w Sendai. Członek ZPAP.

Ważniejsze wystawy: